NoweEnergie API

AirQ

Api udostępniające dane dla sygnalizatorów jakości powietrza oraz zbierające dane od stacji pomiarowych. System działa również w oparciu o bazy danych udostępniane przez AQICN.


Formularz przypisania sygnalizatora do stacji.

Stacja name_flagman:

Brak twojego miasta na liście? Chcesz podłączyć swoją stację pomiarową? Skontaktuj się.

Szczegóły API

Kliknij pasek by rozwinąć w celu uzyskania szczegółów.

Sygnalizator - rejestracja

http://api.noweenergie.org/index.php?AirQ/register_flagman

Zwracana wartość:
name_flagman - identyfikator sygnalizatora

Sygnalizator - zapytanie o jakość powietrza

http://api.noweenergie.org/index.php?AirQ/quality/name_flagman

Gdzie:
name_flagman - identyfikator sygnalizatora

Zwracana wartość:
err - brak przypisanej stacji lub niezarejestrowany sygnalizator
-1 - brak indeksu, możliwy błąd stacji
0 - bardzo dobra jakość powietrza
1 - jakość powietrza jest dopuszczalna
2 - niezdrowe dla osób wrażliwych
3 - ostrzeżenie zdrowotne dla populacji, u osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne
4 - poziom alarmowy, negatywny wpływ na całą populację
5 - zagrożenie dla życia i zdrowia

Stacja pomiarowa - przesłanie danych

http://api.noweenergie.org/index.php?AirQ/station/station_id/quality

Gdzie:
station_id - identyfikator stacji
quality - wynik uśrednionych pomiarów: 0 - bardzo dobra jakość powietrza
1 - jakość powietrza jest dopuszczalna
2 - niezdrowe dla osób wrażliwych
3 - ostrzeżenie zdrowotne dla populacji, u osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne
4 - poziom alarmowy, negatywny wpływ na całą populację
5 - zagrożenie dla życia i zdrowia